Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2336

Tiêu đề: MÃ HOÁ HỆ ĐA CẤP ĐA KẾ THỪA THAY CHO PHÉP TÍNH LƯỚI


Tác giả: THUỲ LINH - THANH HƯƠNG
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: An ninh - Bảo mật
 
Sơ lược
 Sự cập nhật hóa ngày càng lớn đối với những hệ đa cấp kế thừa bội đang trở nên thông dụng với 1 số lượng gia tăng những ứng dụng lâu năm hỗ trợ những đối tượng phức tạp. Việc tính tóan hiệu quả của phép tính lưới kết hợp thấp hơn với lớn nhất (GLB) và  cao hơn với nhỏ nhất (LUB), sự kết hợp đó bị chỉ trích. Phương pháp mã hóa chặt chẽ 1 hệ đa cấp bị yêu cầu hỗ trợ các phép tóan. Một phương pháp là lao vào những câu lệnh  được đưa ra chuyển thành  dãy logic với những từ nhị phân và biểu diễn những phép tóan lưới bằng tóan tử logic. Một cách nhìn tổng quan trong sự tiếp cận  được đưa ra và 1 vài phương pháp đã được kiểm chứng và so sánh. Một phương pháp mới được đề nghị , dựa trên việc mã hóa từ trên xuống của Caseau nhưng không có yêu cầu hòan thành lưới, điều này cho phép cập nhật hóa các hệ đa cấp ngày càng lớn bằng cách thêm các node vào lá. Thuật tóan đòi hỏi việc mã hóa đa thức theo không gian và thời gian và ủng hộ hiệu quả những tính tóan lưới trong ứng dụng , nơi mà các lớp của đối tượng được lưu trữ như mã. Những kết quả thử nghiệm đưa ra những ấn tượng sâu sắc, và sự phân tích được cung cấp trên hiệu quả việc chèn có thứ tự trong việc mã hóa
Tags: MÃ HOÁ HỆ ĐA CẤP ĐA KẾ THỪA THAY CHO PHÉP TÍNH LƯỚI,An ninh - Bảo mật
Comment
Đang online: 22
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi