Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Giáo trình

 Tài liệu được giảng dạy tại Đại học Bách Khoa

 Tài liệu được giảng dạy tại Đại học Bách Khoa

 Download miễn phí "Giáo trình Video Photoshop - Phần cơ bản" của KS. Dương Trung Hiếu- Giảng viên ĐH Hùng Vương chuyên ngành thiết kế đồ họa. Video bao gồm kỹ năng, thủ thuật và kinh nghiệm sử dụng Photoshop một cách hiệu quả.

 Giáo trình bằng tiếng việt của tác giả Giảng Thanh Trọn, khoa công nghệ thông tin- Đại học công nghiệp  tp.hcm.

 Giáo trình bằng tiếng việt hướng dẫn sử dụng chương trình CoreDRAW từng bước, 

 gồm: tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, C++, Biểu thức, Các cấu trúc điều khiển, mảng, con trỏ, hàm, chuỗi ký tự, Structures, tập tin... 

 Bộ Slide gồm 9 chương nói về các vấn đề trong lập trình C ++, phù hợp cho giảng dạy ở bậc đại học và cao đẳng...

 gồm các loạt bài về Dos, scanning, sniffer, ethereal, bonkTool, Tấn công IIS5, Netcat, yahoo, CA, SSL, tấng công trên internet