Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2962

Tiêu đề: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!


Tác giả: Adam Khoo
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Other
 
Sơ lược

 Sau khi đọc xong quyển sách "Tôi Tài giỏi, bạn cũng thế !" Cũng như tham gia vào các chương trình đào tạo tài năng của Adam Khoo, họ đã tìm được con đường đi tới thành công của mình trong cuộc sống, đồng thời được tiếp thêm nguồn năng lượng mới và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng tiềm ẩn của con người

Tags: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế!,Other
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi