Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Anh văn chuyên nghành

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn
 Cập nhật

 Tài liệu là một cẩm nang nhỏ cho các bạn học tiếng Anh, nó cũng được sử dụng để ôn thi TN, thi ĐH với những mẫu câu thông dụng trong tiếng Anh. Với tài liệu này có thể giúp các e học sinh cải thiện phần nào những hạn chế mà các gặp phải khi làm bài thi, khi d

Câu trúc chung của một câu trong tiểng Anh, Subject (chủ ngừ), Verb (động từ),  Complement (vị ngữ), Modifier (trạng từ),  Danh từ đêm được và không đêm được (Count noun/ Non-count noun), Cách dùng quán từ không xác định "a" và "an", Dùng “an” với,   Cách dùng quán từ xác định "The", Sau đây lả một số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tác trên, Bàng sử dụng "the" vả không sử dụng "the" trong một số trưừng hợp điển hình, Cách sử dụng another và other, Cách sử dụng little, a little, few, a few,  Present tenses (các thời hiện tại), Simple Present (thời hiện tại thường), Present Progressive (thời hiện tại tiểp diền),Present Perfect (thời hiện tại hoàn thảnh),Cách dùng SINCE vả FOR, Cách dùng ALREADY và YET, Thời hiện tại hoàn thảnh thường dược dùng với một sô cụm từ chi thời gian như sau,Present Perfect Progressive (thời hiện tại hoàn thảnh tiếp diền),Past tenses (các thời quá khứ), Simple Past (thời quá khứ thường)

 Dành cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin khối Đại học và Cao đẳng

 File pdf này tổng hợp 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất (giải nghĩa và phiên dịch) sẻ giúp ích rất nhiều cho các bạn bước đầu học tiếng anh trong giao tiếp.

Hãy học moi ngày 10 từ trong file này tôi tin rằng các bạn sẻ có đủ vốn từ vựng để giao tiếp cũng như học hành.

Đang online: 136
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi