Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2650

Tiêu đề: Kỷ thuật chuyển mạch 1


Tác giả: ThS Hoàng Trọng Minh - ThS Nguyễn Thanh Trà
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Mạng máy tính
 
Sơ lược

 kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong mạng truyền thông. Sự phát triển của kỹ thuật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để đáp ứng yêu cầu nhận thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch của các lớp Đại học từ xa, nhóm tác giả thực hiện biên soạn bài giảng "Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch 1" dựa trên khung đề cương của Học Viện Bưu chính Viễn thông ban hành...

Tags: Kỷ thuật chuyển mạch 1,Mạng máy tính
Comment
Đang online: 23
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi