Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Mạng máy tính

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn
 Cùng với sự phát triển của Internet thì cơ sở hạ tầng truyền dẫn thông tin ở Việt Nam đang ngày càng được mở rộng. Sự phát triển các hệ thống truyền dẫn này đòi hỏi cao về việc bảo trì và sửa chữa đường truyền do thiếu các thiết bị chuyên dụng thực hiện việc
 Tổng hợp một số câu hỏi để ôn tập môn linux
 Distributed Denial Of Service (DDoS) là kỹ thuật tấn công làm các ISP lo âu, giới hacker chính thống thì không công nhận DdoS là kỹ thuật tấn công chính thống. Thế nhưng Black hat đang có rất nhiều ưu thế khi triển khai tấn công bằng kỹ thuật DdoS.

 Toàn bộ về slide, giáo trình, bài Lab bằng tiếng việt về Router and Switch cho các bạn học về môn mạng máy tính.

 Tony Northrup, MCSE and CISSP, is a consultant and author living in the Boston, Mas­sachusetts, area. During his seven years as Principal Systems Architect at BBN/Genuity, he was ultimately responsible for the reliability and security of hundreds of Windows– based servers and dozens of Windows domains—all connected directly to the Internet. Needless to say, Tony learned the hard way how to keep Windows systems safe in a hostile environment. Tony has authored and co-authored many books on Windows and networking, from NT Network Plumbing in 1998 to the Windows Server 2003 Resource Kit Performance and Troubleshooting Guide. Tony has also written several papers for Microsoft TechNet, covering firewalls, ASP.NET, and other security topics

 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tất cả các dịch vụ trong MS windows server 2003

 Hàng trăm máy tính khác nhau đã từng đƣợc thiết kế và chế tạo trong lịch sử tiến hoá của máy tính nói chung và máy tính điện tử nói riêng. Hầu hết chúng đã bị lãng quên, chỉ còn một số rất ít có ảnh hƣởng đáng kể đến tƣ tƣởng hiện đại trong Kiến Trúc Máy Tính. Việc chuyển từ thế hệ trƣớc sang thế hệ sau đặc trƣng bởi sự thay đổi cơ bản về công nghệ. 

  Tài liệu CCNA, hướng dẫn CCNA, tài liệu hay CCNA
Trust the best selling Official Cert Guide series from Cisco Press to help you learn, prepare, and practice for exam success. They are built with the objective of providing assessment, review, and practice to help ensure you are fully prepared for your certification exam.
CCNA Voice 640-461 Official Cert Guide presents you with an organized test preparation routine through the use of proven series elements and techniques. “Do I Know This Already?” quizzes open each chapter and enable you to decide how much time you need to spend on each section. Exam topic lists make referencing easy. Chapter-ending Exam Preparation Tasks help you drill on key concepts you must know thoroughly.

 Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft  windows server 2003

Đang online: 15
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi