Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Cấu trúc dữ liệu

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn
 Hướng dẫn bạn đánh giá thuật toán của một số mẫu chương trình. dựa trên quy tắc  toán học....
 Giới thiệu đến cách cách tối ưu chương trình...
 Ebook về chuyên đề Bài toán liệt kê,CTDLvaGT, Huy hoạch động,LT đồ thị

 Bohm và Jacopini đã chứng minh rằng mọi thao tác chương trình đều có thể qui về 3 cấu trúc điều khiển:

  • Cấu trúc tuần tự
  • Cấu trúc rẽ nhánh.
  • Cấu trúc lặp

Để tối ưu hóa chương trình thì ta phải tối ưu 3 thao tác trên

 Cây đỏ đen được ra giới thiệu bởi  Rudolf Bayer trong quyển “Symmetric Binary B-Trees: Data Structure and maintenance Algorithms”, nhà xuất bản Acta Informatica, Tâp1, trang 290-306. Sau đó Leonidas J.Guibas và Robert Sedgewick  đã thêm các đặc tính của cây đỏ đen và đặt tên cho nó ( Tham khảo: Guibas, L. and Sedgewick R. “ A dichromatic Framwork for Balanced Trees”, in Proc. 19th IEEE Symp. Foundations of Computer Science, trang 8-21, năm 1978).   Ta đã biết cây tìm kiếm nhị phân thông thường có những thuận lợi lớn về mặt lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong phép toán tìm kiếm thêm vào hay loại bỏ một phần tử. Do đó, cây tìm kiếm nhị phân xem ra là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tốt.
 I.Giới thiệu thiết kế, đánh giá thuật toán II.Phương pháp chia để trị III.Bài toán Min Max. IV.Giải thuật Quicksort V. Giải thuật quay lui. VI.Phương pháp nhánh cận. ..........

Giáo trình “ Thiết kế và đánh giá  thuật toán “ có nội dung tiếp sau giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 1” và “ Toán cao cấp A4”, trình bày trong 3 tín chỉ lý thuyết và 1 tín chỉ thực hành cho các sinh viên ngành Toán – Tin học và  Công nghệ thông tin. Trọng tâm chính của giáo trình :

 Introduction, Review, Basic_concepts,  Basic_data_structures, Tree, Data_compression, Search, Sort, Danh sách liên kết, Stact và Queue

Đặt vấn đề cấu trúc dữ liệu động, con trỏ va kiểu dữ liệu động, cấu trúc và con trỏ, định nghĩa danh sách liên kết ,các phép toán trên danh sách liên kết, sắp xếp danh sách liên kết có trật tự,... một số ứng dựng trong dslk,,,,

 Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu, xây dựng cấu trúc dữ liệu,xây dựng giải thuật, đánh giá CTDL, Kiểu dữ liệu, câu hỏi và bài tập, Chương 2: kỹ thuật tìm kiếm, tìm kiếm nội, tìm kiếm ngoại, kỹ thuật săp xếp(Sorting), Danh sách liên kết.......

 Bài toán liệt kê, phương pháp sinh, Thuật toán quay lui...

Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi