Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2959

Tiêu đề: Tìm hiểu bảo mật


Tác giả:
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: An ninh - Bảo mật
 
Sơ lược
 Cách khóa phần mềm, bảo mật dữ liệu máy tính cho công ty, bảo mật hệ thống, volume...
Tags: Tìm hiểu bảo mật,An ninh - Bảo mật
Comment
Đang online: 38
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi