Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2333

Tiêu đề: Giáo trình Color Theory - Nguyên lý màu sắc cơ bản


Tác giả: Lê Minh Phungj
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình web
 
Sơ lược

 Những nguyên lý cơ bản bản về thiết kế màu sắc để thiết kế,

Tags: Giáo trình Color Theory - Nguyên lý màu sắc cơ bản,Lập trình web
Comment
Đang online: 22
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi