Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2373

Tiêu đề: Slide Công nghệ phần mền - ĐHCN


Tác giả: Biên soạn Lê Ngọc Sơn
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Thương mại điện tử
 
Sơ lược
–Các khái niệm cơ bản của Công Nghệ Phần Mềm: các mô hình phát triển phần mềm, phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm tra. –2 trường phái chính: có cấu trúc (cổ điển) & hướng đối tượng. –Chuẩn UML và việc áp dụng nó trong phương pháp hướng đối tượng. Làm quen với công cụ Rational Rose  
Tags: Slide Công nghệ phần mền - ĐHCN,Thương mại điện tử
Comment
Đang online: 21
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi