Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3867

Tiêu đề: Slide Công nghệ phần mền - ĐHBK


Tác giả: Nguyễn Cao Trí
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Thương mại điện tử
 
Sơ lược
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về công nghệ phần mềm.Mục tiêu của sản xuất phần mềm và công nghệ phần mềm.Các mô hình sản xuất phần mềm.Quy trình sản xuất và quản lý dự án phần mềm  
Tags: Slide Công nghệ phần mền - ĐHBK,Thương mại điện tử
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi