Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3012

Tiêu đề: TÌM HIỂU HỆ MÃ CHUẨN


Tác giả: NGÔ THỊ TUYẾT HÀ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: An ninh - Bảo mật
 
Sơ lược
I .1   Giới thiệu I.2 Các Hệ Mã Thông Dụng: e. Phương pháp Affine f. Phương pháp Vigenere I.2 LẬP MÃ DES I. 3 THÁM MÃ DES I.3.1. Thám mã hệ DES - 3 vòng II.3.2. Thám mã hệ DES 6-vòng II.3. 3  Các thám mã vi sai khác III.  CÀI ĐẶT THÁM MÃ DES 3 VÒNGIII.1 Giao Diện .III.2 XỬ LÝ        
Tags: TÌM HIỂU HỆ MÃ CHUẨN,An ninh - Bảo mật
Comment
Đang online: 24
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi