Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3478

Tiêu đề: Luận văn Nhận dạng khuôn mặt người trên Matlab


Tác giả: Võ Hồng Loan
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Multimedia
 
Sơ lược
 Hơn một thập kỷ qua có rất nhiều công trình nghiên cứu về bài toán nhận dạng khuôn mặt người từ ảnh đen trắng, xám đến ảnh màu như ngày hôm nay. Các nghiên cứu đi từ bài toán đơn giản, mỗi ảnh chỉ có một khuôn mặt người nhìn thẳng vào thiết bị thu hình và đầu
Tags: Luận văn Nhận dạng khuôn mặt người trên Matlab,Multimedia
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi