Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3710

Tiêu đề: Giáo trình CoreDRAW tiếng việt


Tác giả: DHCN
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Multimedia
 
Sơ lược

 Giáo trình bằng tiếng việt hướng dẫn sử dụng chương trình CoreDRAW từng bước, 

Tags: Giáo trình CoreDRAW tiếng việt,Multimedia
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi