Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 7128

Tiêu đề: Tài liệu học phần cứng máy tính


Tác giả: Trung tâm Athena
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Hệ thống máy tính
 
Sơ lược

 Bao gồm tổng quan về phần cứng máy tính gồm 12 chương: Case-power, Mainboard, CPU, Ram, HDD, CDRom, Key-mouse, Card, Láp ráp máy tính, Setup win, Ghost, Sửa chửa máy tính.

Tags: Tài liệu học phần cứng máy tính,Hệ thống máy tính
Comment
Đang online: 136
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi