Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2228

Tiêu đề: Luận văn:Học máy, học máy mô tả phức;thuật toán và...


Tác giả:
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Hệ thống máy tính
 
Sơ lược

 Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm bài toán là việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện. Viết một dòng chữ ra màn hình, giải phương trình bậc hai, quản lí điểm trong trường học v.v… Khi dùng máy tính giải bài toán, ta cần quan tâm đến hai yếu tố: đưa và

Tags: Luận văn:Học máy, học máy mô tả phức;thuật toán và vấn đề rút gọn lỗi,Hệ thống máy tính
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi