Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 5535

Tiêu đề: Giáo trình cấu trúc máy tính


Tác giả: Văn Chín-Hồng Vân-Hữu Tài
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Hệ thống máy tính
 
Sơ lược
 Chương I: ĐẠI CƯƠNG. Chương II: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM BỘ XỬ LÝ. Chương III: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ. Chương IV: CÁC CẤP BỘ NHỚ. Chương V: NHẬP - XUẤT
Tags: Giáo trình cấu trúc máy tính,Hệ thống máy tính
Comment
Đang online: 136
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi