Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2433

Tiêu đề: Đồ án quản lý thư viện sách


Tác giả: SV: Ngô Minh Tuấn
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng
 
Sơ lược

 Hệ thống được sử dụng để quản lý việc mượn sách trong một thư viện. Các tài liệu cho đọc giả mượn có các thuộc tính là mã tài liệu, tên tài liệu (tựa đề). Tài liệu gồm 2 loại: sách và báo tạp chí. Mỗi tựa đề sách cần được biết do tác giả nào viết. Thông tin v

Tags: Đồ án quản lý thư viện sách,Lập trình ứng dụng
Comment
Đang online: 23
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi