Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2793

Tiêu đề: Luận văn: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời...


Tác giả: Nguyễn Thị Hội
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cơ sở dữ liệu
 
Sơ lược
 Cơ sở dữ liệu là một phần không thể tách rời của hệ thống thông tin, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu là một bài toán không mới nhưng cũng không hề cũ đối với các nhà thiết kế hệ thống. Cơ sở dữ liệu với yêu cầu quản lý về mặt thời gian trong ứng dụng đang 
Tags: Luận văn: Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian và xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thời gian.,Cơ sở dữ liệu
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi