Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2970

Tiêu đề: Design For Web Developers - Colour And Layout


Tác giả:
Ngôn ngữ: English
Chuyên ngành: Lập trình web
 
Sơ lược

 Elements Of Design, Layout techniques, Colour Usage, Typography..

Tags: Design For Web Developers - Colour And Layout,Lập trình web
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi