Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 4327

Tiêu đề: Slide Khai thác, quản lý và Duy trì dữ liệu


Tác giả:
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cơ sở dữ liệu
 
Sơ lược

  •Bổ sung từng dòng dữ liệu với mỗi câu lệnh INSERT. cú pháp, câu lênh truy vấn, ví dụ...,Dùng select lựa chọn cột, truy vấn select có dùng where,.... Các toán tử quan hệ và mệnh đề where

Tags: Slide Khai thác, quản lý và Duy trì dữ liệu,Cơ sở dữ liệu
Comment
Đang online: 22
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi