Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 10625

Tiêu đề: Giáo trình Cơ sở dữ liệu


Tác giả: Trần Nguyên Phong
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cơ sở dữ liệu
 
Sơ lược

chương 1: Tổng quan về SQL, Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu, chương 3:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, chương 4: bảo mật trong SQL, chương 5: Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger. Chương 6: Giao tác SQL

Tags: Giáo trình Cơ sở dữ liệu,Cơ sở dữ liệu
Comment
Đang online: 136
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi