Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3747

Tiêu đề: Kỹ thuật đồ họa


Tác giả: Đại hoc công nghiệp
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Multimedia
 
Sơ lược
 Chương 1: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN VẼ VÀ TÔ. Chương 2 : CÁC THUẬT TOÁN TÔ MÀU. Chương 3 : PHÉP BIẾN ĐỔI TRONG ĐỒ HỌA HAI CHIỀU. Chương 4: TẠO CỬA SỐ VÀ CẮT HÌNH. Chương 5 : ĐỒ HỌA BA CHIỀU. Chương 6 : QUAN SÁT ẢNH BA CHIỀU. Chương 7: KHỬ CÁC MẶT KHUẤT VÀ ĐƯỜNG KHUẤT.
Tags: Kỹ thuật đồ họa,Multimedia
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi