Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3775

Tiêu đề: Luận văn đồ họa ứng dụng


Tác giả: Đại Học KHTN
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Multimedia
 
Sơ lược
 Sử dụng phần mềm Adobe Photoshop trong thiết kế đồ họa
Tags: Luận văn đồ họa ứng dụng,Multimedia
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi