Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Lập trình ứng dụng

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn
Slide gồm 9 slide tương ứng 9 bài bao gồm: Overview, OOP, Apple, Component-basic, Component-Advanced, Exception, Stream-IOfile, Collection, Multithreading
 Android là một hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển dựa trên nhân Linux. Trong một hai năm trở lại đây, sự phát triển của Android đã có những bước phát triển mạnh mẽ và dần chiếm cảm tình của người dùng. Do có lợi thế là được xây dựng theo tiêu chí mở nê
Pro SharePoint Solution Development: Combining .NET, SharePoint, and Office 2007 takes a practical problem/solution approach to common business challenges. You\'ll not only encounter interesting code samples, but also see how to combine these examples with the Microsoft collaboration platform\'s services. The book\'s solutions focus on using Visual Studio Tools for Office to build the user interface layer. And solutions can interact with SharePoint as a service provider, taking advantage of SharePoint\'s many collaboration features like document repositories, collaboration sites, and search functions. This book is unique because it starts with challenges that end users deal with every day when using the Microsoft collaboration platform to support business processes. The solutions are presented as the hypothetical business challenges of a fictional company. By presenting the examples in this context, authors Ed Hild and Susie Adams make it easier to relate to the challenges and solution value. And the goal of these examples is to build applications that apply the benefits of the Office desktop interface with the richness of SharePoint\'s collaboration features.
 Hiện nay hầu hết mọi công việc đều được tin học hóa. Các phần mềm đã giúp con người rất nhiều trong công việc của mình, đem lại hiệu quả cao cho người dùng, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. “Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay” là phần mềm hỗ trợ nhân viên bán vé có thể thực hiện tốt công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác.

 Bộ slide học C# của đại học KHTN gồm các chương: Chương 0: Mở đầu lập trình giao diên, chương 2: Winform, chương 3: IO, chương 4: ADO, chương 5: net framework 3.5 LINO TO SQL, chương 6: GDI

Đang online: 19
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi