Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2764

Tiêu đề: Ebook C


Tác giả: Chia sẻ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng
 
Sơ lược

 Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng 

những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc  các chương trình C++ và cách thức biên dịch 
chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng 
sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm lập trình. 
Tags: Ebook C,Lập trình ứng dụng
Comment
Đang online: 19
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi