Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

An ninh - Bảo mật

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn

 định dạng file .chm

 Ebook tiếng việt giới thiệu cơ bản về mã hóa

 An toàn thông tin trên mạng máy tính là một lĩnh vực rộng lớn, nó bao gồm tất cả các kỹ thuật, các phương pháp, phương tiện bảo vệ thông tin. Nó liên quan đến các kiến thức về khoa học mật mã, công nghệ mạng, các ứng dụng trên mạng. Kỹ thuật mật mã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin trên mạng. Một trong các khâu then chốt khi xây dựng các sản phẩm an toàn thông tin là thiết kế các mô hình mật mã để cho phép bảo vệ thông tin theo đúng các yêu cầu đã được đưa ra.... 

 Sơ lươc lịch sử về mât mã

Hệ thống mật mã, Mã theo khối và mã theo dòng
Mật mã khóa đối xứng và mật mã khóa công khai
Các bài toán an toàn thông tin
Thám mã và tính an toàn của các hệ mật mã
Số học các sô nguyên. Thuật toán Euclide
...
Đang online: 21
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi