Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Giáo trình

 1: Nang cap BIOS. Hoat dong 2 RAM. Hoat dong 3 nang cpu va motherboard. Hoat dong 4: Nang cap dia cung. Hoat dong 5: nang cap mot noi ket internet. Hoat dong 6: bo sung mot mang. v. Hoat dong 7: Bo sung tinh tuong thich cua USB. Hoat dong 8: Nang cap monitor va card do hoa Hoat dong Nang cap may in. Hoat dong 10: Bo sung mot o dia CD - Recordable hay o dia CD rewritable. Hoat dong 11: Bo sung mot o dia DVD
 CHƯƠNG 1:BÀN PHÍM. CHƯƠNG II:MOUSE. CÁC Ổ ĐĨA MỀM. CÁC Ổ ĐĨA CD-ROM. TỔNG QUAN VỀ MONITOR. CÁCH TẠO ẢNH TRÊN MONITOR VI TÍNH. CARD MÀN HÌNH. CƠ SỎ KỸ THUẬT VÀ HỆ THỐNG MODEM.
 Chương I: ĐẠI CƯƠNG. Chương II: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM BỘ XỬ LÝ. Chương III: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ. Chương IV: CÁC CẤP BỘ NHỚ. Chương V: NHẬP - XUẤT
 Chương 1: GIỚI THIỆU THUẬT TOÁN VẼ VÀ TÔ. Chương 2 : CÁC THUẬT TOÁN TÔ MÀU. Chương 3 : PHÉP BIẾN ĐỔI TRONG ĐỒ HỌA HAI CHIỀU. Chương 4: TẠO CỬA SỐ VÀ CẮT HÌNH. Chương 5 : ĐỒ HỌA BA CHIỀU. Chương 6 : QUAN SÁT ẢNH BA CHIỀU. Chương 7: KHỬ CÁC MẶT KHUẤT VÀ ĐƯỜNG KHUẤT.
 Tổng hợp một số câu hỏi để ôn tập môn linux
Đang online: 23
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi