Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Giáo trình

 An toàn thông tin trên mạng máy tính là một lĩnh vực rộng lớn, nó bao gồm tất cả các kỹ thuật, các phương pháp, phương tiện bảo vệ thông tin. Nó liên quan đến các kiến thức về khoa học mật mã, công nghệ mạng, các ứng dụng trên mạng. Kỹ thuật mật mã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin trên mạng. Một trong các khâu then chốt khi xây dựng các sản phẩm an toàn thông tin là thiết kế các mô hình mật mã để cho phép bảo vệ thông tin theo đúng các yêu cầu đã được đưa ra.... 

 Bộ giáo trình gồm 9 Lesson.

Slide tiếng việt bao gồm các phần  HTML, CSS,JS dành cho các bạn sinh viên mới tiếp xúc với lập trình web phía client....

 Toàn bộ về slide, giáo trình, bài Lab bằng tiếng việt về Router and Switch cho các bạn học về môn mạng máy tính.

 Bài toán liệt kê, phương pháp sinh, Thuật toán quay lui...

 Tổng quan về TKCSDL, Mô hình dữ liệu, Data_Dependence, Concept Design, Multi value Dependence, Logical Design, Physiscal Design, XML

 Introduction, Review, Basic_concepts,  Basic_data_structures, Tree, Data_compression, Search, Sort, Danh sách liên kết, Stact và Queue

 Bộ slide học C# của đại học KHTN gồm các chương: Chương 0: Mở đầu lập trình giao diên, chương 2: Winform, chương 3: IO, chương 4: ADO, chương 5: net framework 3.5 LINO TO SQL, chương 6: GDI

 Bộ slide hardware + động chia sẻ từ Athena bao gồm trình bày các phần trong phần cứng máy tính như : CPU, GPU, HDD, RAM và các thiết bị ngoại vi. Hy vọng slide này sẻ giúp các bạn hiểu được một phần nào về cấu tạo cung như hoạt động của máy tính.

 File pdf này tổng hợp 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất (giải nghĩa và phiên dịch) sẻ giúp ích rất nhiều cho các bạn bước đầu học tiếng anh trong giao tiếp.

Hãy học moi ngày 10 từ trong file này tôi tin rằng các bạn sẻ có đủ vốn từ vựng để giao tiếp cũng như học hành.

Bộ gồm 2 file giáo trình tiếng anh và tiếng việt... 

 Các loại mạng truyền dữ liệu đã tồn tại trước khi của mạng máy tính ra đời.  •  Cấu trúc tổng quát của một mạng máy tính.  •  Hai chế độ truyền tải dữ liệu cơ bản là Chuyển mạch và Chuyển gói.  •  Những lợi ích mà mạng máy tính mang lại. 
 Tony Northrup, MCSE and CISSP, is a consultant and author living in the Boston, Mas­sachusetts, area. During his seven years as Principal Systems Architect at BBN/Genuity, he was ultimately responsible for the reliability and security of hundreds of Windows– based servers and dozens of Windows domains—all connected directly to the Internet. Needless to say, Tony learned the hard way how to keep Windows systems safe in a hostile environment. Tony has authored and co-authored many books on Windows and networking, from NT Network Plumbing in 1998 to the Windows Server 2003 Resource Kit Performance and Troubleshooting Guide. Tony has also written several papers for Microsoft TechNet, covering firewalls, ASP.NET, and other security topics
 Hàng trăm máy tính khác nhau đã từng đƣợc thiết kế và chế tạo trong lịch sử tiến hoá của máy tính nói chung và máy tính điện tử nói riêng. Hầu hết chúng đã bị lãng quên, chỉ còn một số rất ít có ảnh hƣởng đáng kể đến tƣ tƣởng hiện đại trong Kiến Trúc Máy Tính. Việc chuyển từ thế hệ trƣớc sang thế hệ sau đặc trƣng bởi sự thay đổi cơ bản về công nghệ. 
Đang online: 21
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi