Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2951

Tiêu đề: Đồ án quản lý khách sạn


Tác giả:
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng
 
Sơ lược
 Cuộc sống nhiều biến trở và con người phải vật lộn với thời gian để chọn cho mình một chổ đứng vững chắc trong xã hội. Điều đó khiến cho xã hội, ngày một đổi mới. Công viêc, ngành nghề ngày càng nhiều để phục vụ cho công cuộc tồn tại của con người, xã hội có 
Tags: Đồ án quản lý khách sạn,Lập trình ứng dụng
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi