Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2464

Tiêu đề: Lập trình ứng dụng trên Pocket PC


Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng
 
Sơ lược
 Giáo trình thuộc trường đại học công nghiệp Thái Nguyên, khoa Điện Tử, bao gồm: thiết lập môi trường ứng dụng, Thiết kế các ứng dung GUI trên window forum, khả năng kết nối mạng băng .Net Compact Framework. ADO.NET  trên .NET Compact Framwork....
Tags: Lập trình ứng dụng trên Pocket PC,Lập trình ứng dụng
Comment
Đang online: 15
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi