Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2965

Tiêu đề: Professional ADO.Net-Programming with SQL Server-Oracle


Tác giả: Wallace B. McClure - Gregory A. Beamer
Ngôn ngữ: English
Chuyên ngành: Cơ sở dữ liệu
 
Sơ lược

 Professional ADO.NET 2 Programming with SQL Server 2005, Oracle®, and MySQL

Tags: Professional ADO.Net-Programming with SQL Server-Oracle,Cơ sở dữ liệu
Comment
Đang online: 13
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi