Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2317

Tiêu đề: Đồ án phần mềm trò chơi cờ cá ngựa


Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Đăng
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình ứng dụng
 
Sơ lược
 Chương 3:Thiết kế 3.1 Thiết kế dữ liệu 3.2 Thiết kế giao diện 3.3 Thiết kế xử lý Chương 4: Cài đặt và thử nghiệm Chương 5: Kết luận và hướng phát triển
Tags: Đồ án phần mềm trò chơi cờ cá ngựa,Lập trình ứng dụng
Comment
Đang online: 21
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi