Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 4066

Tiêu đề: Đồ án tìm hiểu PHP Framework CodeIgniter


Tác giả: Đại học kỹ thuật công nghệ 2010
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình web
 
Sơ lược
 Giới thiệu tổng quan, những điểm nổi bật, điểm hạn chế, tìm hiểu mô hình MVC, cấu trúc CodeIgniter,dòng chảy dữ liệu trong CodeIginter, Các thư viện chính, Input and Security, Form Validation, Thiết lập các điều kiện kiểm tra, kết nối đến cơ sở dữ liệu, Lưu trữ truy vấn trong Active Recode, Emai, Encryption, những helper hửu ích,......
Tags: Đồ án tìm hiểu PHP Framework CodeIgniter,Lập trình web
Comment
Đang online: 22
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi