Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 12638

Tiêu đề: HTML5 for Web Designer


Tác giả:
Ngôn ngữ: English
Chuyên ngành: Lập trình web
 
Sơ lược

Gồm các chaper: A Brief History of Markup, The Design of HTML5, Rich Media, Web Forms 2.0, Semantics, Using HTML5 Today, Index

Tags: HTML5 for Web Designer,Lập trình web
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi