Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 32014

Tiêu đề: Bắt đầu phát triển web với PHP5-Apache-mysql


Tác giả: Elizabeth Naramore
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Lập trình web
 
Sơ lược

 cuốn sách này của nhóm tác giả Elizabeth Naramore, Jason Gerner... được phiên dịch lại tiếng việt giúp cho các bạn mới bắt đầu lập trình web có thể tiếp cận tốt nhất, nội dung của sách phong phú, bao phủ hết các vấn đề trong lập trình web vơi PHP

Tags: Bắt đầu phát triển web với PHP5-Apache-mysql,Lập trình web
Comment
Đang online: 136
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi