Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 11524

Tiêu đề: Xây dựng csdl cho hệ thống CAD/CAM ứng dụng trong thiết...


Tác giả: Trần Văn Giang
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Multimedia
 
Sơ lược
 Chương 1: Vai trò của CAD/CAM trong công nghệ chế tạo khuân mẫu. Chương II: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM, và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình CAD/CAM . Chương III: Lựa chọn mô hình CSDL đồ họa- thuộc tính. Chương IV: Tổ chức và kết cấu khuôn cơ bản. Chương V: Ứng dụng quan điểm CSDL, tạo lập đối tượng gia công trên máy công cụ trên máy điều khiển số trong lĩnh vực khuôn mẫu.
Tags: Xây dựng csdl cho hệ thống CAD/CAM ứng dụng trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu,Multimedia
Comment
Đang online: 136
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi