Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3585

Tiêu đề: Bộ sách PHP và Mysql bằng Tiếng Anh


Tác giả: William Jason Gilmore
Ngôn ngữ: English
Chuyên ngành: Lập trình web
 
Sơ lược

 Bộ sách bằng file pdf gồm nhiều chapter, mỗi chapter sẻ trình bày 1 vấn đề trong lập trình php, từ việc khai báo biến trong php, sử dụng biến, các kiểu,mảng, kết nối database, cách truy vấn cơ sở dữ liệu trongp php...

Tags: Bộ sách PHP và Mysql bằng Tiếng Anh,Lập trình web
Comment
Đang online: 23
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi