Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 4066

Tiêu đề: Slide giáo trình môn CSDL nâng cao


Tác giả: Chia sẻ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cơ sở dữ liệu
 
Sơ lược

 Tổng quan về TKCSDL, Mô hình dữ liệu, Data_Dependence, Concept Design, Multi value Dependence, Logical Design, Physiscal Design, XML

Tags: Slide giáo trình môn CSDL nâng cao,Cơ sở dữ liệu
Comment
Đang online: 22
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi