Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2640

Tiêu đề: Luận văn: Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp...


Tác giả: Trần Đình Chiến
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cơ sở dữ liệu
 
Sơ lược
Luận văn đề cập đến việc nghiên cứu xây dựng một hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu, sử dụng phương pháp luận xử lý phân tích trực tuyến (OLAP). Đề tài sẽ tập trung vào hai công việc chính là nghiên cứu vấn đề tổ chức cơ sở dữ liệu đa chiều, phân tích và hiển thị dữ liệu để trợ giúp ra quyết định. 
Tags: Luận văn: Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu,Cơ sở dữ liệu
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi