Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2825

Tiêu đề: Phân tích thiết kế giải thuật


Tác giả: Trần Tuấn Minh
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cấu trúc dữ liệu
 
Sơ lược
 I.Giới thiệu thiết kế, đánh giá thuật toán II.Phương pháp chia để trị III.Bài toán Min Max. IV.Giải thuật Quicksort V. Giải thuật quay lui. VI.Phương pháp nhánh cận. ..........
Tags: Phân tích thiết kế giải thuật,Cấu trúc dữ liệu
Comment
Đang online: 16
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi