Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 4205

Tiêu đề: Danh sách liên kết


Tác giả: Chia sẻ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cấu trúc dữ liệu
 
Sơ lược

Đặt vấn đề cấu trúc dữ liệu động, con trỏ va kiểu dữ liệu động, cấu trúc và con trỏ, định nghĩa danh sách liên kết ,các phép toán trên danh sách liên kết, sắp xếp danh sách liên kết có trật tự,... một số ứng dựng trong dslk,,,,

Tags: Danh sách liên kết,Cấu trúc dữ liệu
Comment
Đang online: 15
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi