Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2861

Tiêu đề: Tối ưu chương trình


Tác giả: Chia sẻ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cấu trúc dữ liệu
 
Sơ lược

 Bohm và Jacopini đã chứng minh rằng mọi thao tác chương trình đều có thể qui về 3 cấu trúc điều khiển:

  • Cấu trúc tuần tự
  • Cấu trúc rẽ nhánh.
  • Cấu trúc lặp

Để tối ưu hóa chương trình thì ta phải tối ưu 3 thao tác trên

Tags: Tối ưu chương trình,Cấu trúc dữ liệu
Comment
Đang online: 15
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi