Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 6335

Tiêu đề: Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật


Tác giả: chia sẻ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cấu trúc dữ liệu
 
Sơ lược

 Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, tầm quan trọng của cấu trúc dữ liệu, xây dựng cấu trúc dữ liệu,xây dựng giải thuật, đánh giá CTDL, Kiểu dữ liệu, câu hỏi và bài tập, Chương 2: kỹ thuật tìm kiếm, tìm kiếm nội, tìm kiếm ngoại, kỹ thuật săp xếp(Sorting), Danh sách liên kết.......

Tags: Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,Cấu trúc dữ liệu
Comment
Đang online: 15
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi