Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 2906

Tiêu đề: CẤU TRÙC DỮ LIỆU 2 - Cây đỏ đen


Tác giả: HOÀI PHƯƠNG - HỒNG PHÚ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cấu trúc dữ liệu
 
Sơ lược
 Cây đỏ đen được ra giới thiệu bởi  Rudolf Bayer trong quyển “Symmetric Binary B-Trees: Data Structure and maintenance Algorithms”, nhà xuất bản Acta Informatica, Tâp1, trang 290-306. Sau đó Leonidas J.Guibas và Robert Sedgewick  đã thêm các đặc tính của cây đỏ đen và đặt tên cho nó ( Tham khảo: Guibas, L. and Sedgewick R. “ A dichromatic Framwork for Balanced Trees”, in Proc. 19th IEEE Symp. Foundations of Computer Science, trang 8-21, năm 1978).   Ta đã biết cây tìm kiếm nhị phân thông thường có những thuận lợi lớn về mặt lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong phép toán tìm kiếm thêm vào hay loại bỏ một phần tử. Do đó, cây tìm kiếm nhị phân xem ra là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tốt.
Tags: CẤU TRÙC DỮ LIỆU 2 - Cây đỏ đen,Cấu trúc dữ liệu
Comment
Đang online: 14
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi