Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 3183

Tiêu đề: Thiết kế và đánh giá thuật toán


Tác giả: Trần Tuấn Minh
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: Cấu trúc dữ liệu
 
Sơ lược

Giáo trình “ Thiết kế và đánh giá  thuật toán “ có nội dung tiếp sau giáo trình “Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 1” và “ Toán cao cấp A4”, trình bày trong 3 tín chỉ lý thuyết và 1 tín chỉ thực hành cho các sinh viên ngành Toán – Tin học và  Công nghệ thông tin. Trọng tâm chính của giáo trình :

Tags: Thiết kế và đánh giá thuật toán,Cấu trúc dữ liệu
Comment
Đang online: 15
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi