Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

Xem: 10280

Tiêu đề: Bảo mật thông tin trên mạng máy tính


Tác giả: Ban cơ yếu chính phủ
Ngôn ngữ: Vietnamese
Chuyên ngành: An ninh - Bảo mật
 
Sơ lược

 An toàn thông tin trên mạng máy tính là một lĩnh vực rộng lớn, nó bao gồm tất cả các kỹ thuật, các phương pháp, phương tiện bảo vệ thông tin. Nó liên quan đến các kiến thức về khoa học mật mã, công nghệ mạng, các ứng dụng trên mạng. Kỹ thuật mật mã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin trên mạng. Một trong các khâu then chốt khi xây dựng các sản phẩm an toàn thông tin là thiết kế các mô hình mật mã để cho phép bảo vệ thông tin theo đúng các yêu cầu đã được đưa ra.... 

Tags: Bảo mật thông tin trên mạng máy tính,An ninh - Bảo mật
Comment
Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi