Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Ebook nổi bật

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn

  Tài liệu CCNA, hướng dẫn CCNA, tài liệu hay CCNA
Trust the best selling Official Cert Guide series from Cisco Press to help you learn, prepare, and practice for exam success. They are built with the objective of providing assessment, review, and practice to help ensure you are fully prepared for your certification exam.
CCNA Voice 640-461 Official Cert Guide presents you with an organized test preparation routine through the use of proven series elements and techniques. “Do I Know This Already?” quizzes open each chapter and enable you to decide how much time you need to spend on each section. Exam topic lists make referencing easy. Chapter-ending Exam Preparation Tasks help you drill on key concepts you must know thoroughly.

 Luận văn Xây dựng ứng dụng bắt gói tin cho việc phân tích thông tin mạng phục vụ quản 
 Tổng hợp một số câu hỏi để ôn tập môn linux
 Ebook về chuyên đề Bài toán liệt kê,CTDLvaGT, Huy hoạch động,LT đồ thị

 kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong mạng truyền thông. Sự phát triển của kỹ thuật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để đáp ứng yêu cầu nhận thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch của các lớp Đại học từ xa, nhóm tác giả thực hiện biên soạn bài giảng "Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch 1" dựa trên khung đề cương của Học Viện Bưu chính Viễn thông ban hành...

 Cùng với sự phát triển của Internet thì cơ sở hạ tầng truyền dẫn thông tin ở Việt Nam đang ngày càng được mở rộng. Sự phát triển các hệ thống truyền dẫn này đòi hỏi cao về việc bảo trì và sửa chữa đường truyền do thiếu các thiết bị chuyên dụng thực hiện việc
 Giới thiệu đến cách cách tối ưu chương trình...
 Hướng dẫn bạn đánh giá thuật toán của một số mẫu chương trình. dựa trên quy tắc  toán học....

 Chapter 1: The world of Ajax and PHP, chapter 2: Javascript and the Ajax client, chapter 3: Object Oriented Javascript, chapter 4: Using PHP and Mysql on the server...

 Tài liệu được giảng dạy tại Đại học Bách Khoa

 AJAX không là một ngôn ngữ lập trình mới, nhưng là một kỹ thuật để tạo ra những ứng dụng web tốt, nhanh và giao tiếp thân thiện hơn. Với AJAX, JavaScript, bạn có thể giao tiếp trực tiếp với máy chủ bằng cách sử dụng đối tượng JavaScript là XMLHttpRequest. Với  đối tượng này, JavaScript có thể trao  đổi dữ liệu với máy chủ web mà không cần nạp lại trang.AJAX sử dụng kỹ thuật chuyển dữ liệu bất đối xứng (asynchronous) giữa trình duyệt và máy chủ web, cho phép các trang web yêu cầu thông tin từ máy chủ thay vì cả trang...

 Những nguyên lý cơ bản bản về thiết kế màu sắc để thiết kế,

Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi