Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Ebook nổi bật

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn

 Quản lý và duy trì hệ điều hành Microsoft  windows server 2003

 Tony Northrup, MCSE and CISSP, is a consultant and author living in the Boston, Mas­sachusetts, area. During his seven years as Principal Systems Architect at BBN/Genuity, he was ultimately responsible for the reliability and security of hundreds of Windows– based servers and dozens of Windows domains—all connected directly to the Internet. Needless to say, Tony learned the hard way how to keep Windows systems safe in a hostile environment. Tony has authored and co-authored many books on Windows and networking, from NT Network Plumbing in 1998 to the Windows Server 2003 Resource Kit Performance and Troubleshooting Guide. Tony has also written several papers for Microsoft TechNet, covering firewalls, ASP.NET, and other security topics
 Các loại mạng truyền dữ liệu đã tồn tại trước khi của mạng máy tính ra đời.  •  Cấu trúc tổng quát của một mạng máy tính.  •  Hai chế độ truyền tải dữ liệu cơ bản là Chuyển mạch và Chuyển gói.  •  Những lợi ích mà mạng máy tính mang lại. 
 Distributed Denial Of Service (DDoS) là kỹ thuật tấn công làm các ISP lo âu, giới hacker chính thống thì không công nhận DdoS là kỹ thuật tấn công chính thống. Thế nhưng Black hat đang có rất nhiều ưu thế khi triển khai tấn công bằng kỹ thuật DdoS.

 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tất cả các dịch vụ trong MS windows server 2003

  Tài liệu giảng dạy CCNA Security của Học viện mạng Cisco Network Academy 

 Toàn bộ về slide, giáo trình, bài Lab bằng tiếng việt về Router and Switch cho các bạn học về môn mạng máy tính.

Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi