Ebooktinhoc.com - Download ebook với mediafire - Giáo trình - Đồ án Luận văn Công nghệ thông tin

Ebook nổi bật

Sắp xếp theo: Ebook - Giáo Trình - Đồ án & Luận văn

 Download miễn phí "Giáo trình Video Photoshop - Phần cơ bản" của KS. Dương Trung Hiếu- Giảng viên ĐH Hùng Vương chuyên ngành thiết kế đồ họa. Video bao gồm kỹ năng, thủ thuật và kinh nghiệm sử dụng Photoshop một cách hiệu quả.

 Xin chia sẻ các bạn cuốn sách nói về tổng quan môn thiết kế web, rất cần cho người mới bắt đầu hoặc cho người muốn hiểu thêm về cac kỹ thuật trong thiết kế web

 cuốn sách này của nhóm tác giả Elizabeth Naramore, Jason Gerner... được phiên dịch lại tiếng việt giúp cho các bạn mới bắt đầu lập trình web có thể tiếp cận tốt nhất, nội dung của sách phong phú, bao phủ hết các vấn đề trong lập trình web vơi PHP

 File pdf này tổng hợp 3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất (giải nghĩa và phiên dịch) sẻ giúp ích rất nhiều cho các bạn bước đầu học tiếng anh trong giao tiếp.

Hãy học moi ngày 10 từ trong file này tôi tin rằng các bạn sẻ có đủ vốn từ vựng để giao tiếp cũng như học hành.

 Dành cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin khối Đại học và Cao đẳng

 Gồm:

 

 Giới thiệu

2.         Interface Storage

3.         Local Storage và Session Storage

4.         Sử dụng

5.         Storage event

6.         Thêm các phương thức vào Storage

II.         Web SQL Database

1.         Giới thiệu

2.         Open Database

3.         Transaction

4.         Execute SQL

III.       Web Worker

1.         Giới thiệu

2.         Ví dụ đơn giản nhất:

3.         Kết luận

IV.       Tạo chuyển động với WindowAnimationTiming API

....

 

Gồm các chaper: A Brief History of Markup, The Design of HTML5, Rich Media, Web Forms 2.0, Semantics, Using HTML5 Today, Index

 Chương 1: Vai trò của CAD/CAM trong công nghệ chế tạo khuân mẫu. Chương II: Tổng quan về công nghệ CAD/CAM, và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình CAD/CAM . Chương III: Lựa chọn mô hình CSDL đồ họa- thuộc tính. Chương IV: Tổ chức và kết cấu khuôn cơ bản. Chương V: Ứng dụng quan điểm CSDL, tạo lập đối tượng gia công trên máy công cụ trên máy điều khiển số trong lĩnh vực khuôn mẫu.

 Sơ lươc lịch sử về mât mã

Hệ thống mật mã, Mã theo khối và mã theo dòng
Mật mã khóa đối xứng và mật mã khóa công khai
Các bài toán an toàn thông tin
Thám mã và tính an toàn của các hệ mật mã
Số học các sô nguyên. Thuật toán Euclide
...

chương 1: Tổng quan về SQL, Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu, chương 3:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, chương 4: bảo mật trong SQL, chương 5: Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger. Chương 6: Giao tác SQL

 An toàn thông tin trên mạng máy tính là một lĩnh vực rộng lớn, nó bao gồm tất cả các kỹ thuật, các phương pháp, phương tiện bảo vệ thông tin. Nó liên quan đến các kiến thức về khoa học mật mã, công nghệ mạng, các ứng dụng trên mạng. Kỹ thuật mật mã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin trên mạng. Một trong các khâu then chốt khi xây dựng các sản phẩm an toàn thông tin là thiết kế các mô hình mật mã để cho phép bảo vệ thông tin theo đúng các yêu cầu đã được đưa ra.... 

 Tổng hợp bao gồm các dòng máy như: Dell, Acer, IBM, Gateway, Toshiba....

 Bộ giáo trình gồm 9 Lesson.

 Ebook tiếng việt giới thiệu cơ bản về mã hóa

 A Basic Introduction to OpenCV for Image Processing

 Bài toán liệt kê, phương pháp sinh, Thuật toán quay lui...

Đang online: 10
ve may bay thuoc giam can chuyen nha tron goi